Bakgrunn

 Velkommen til Numedalslågen og Holmfoss

Numedalslågen er en av Norges beste lakseelver, og ligger normalt på landets "10 på topp"-liste. Mange strekninger er tilrettelagt for sportsfiske med orangisert fiskekortsalg. Holmfoss er blant de aller beste plassene for laksefiske i nedre halvdel av den lakseførende delen av Lågen. Årlig fiskes det omkring 1.400 kg i området omkring Holmfoss.

Laksefiske foregår både fra båt og land, og de mest brukte redskapstypene er mark, wobbler, sluk og reke (Numedalslågen har, i likhet med Drammenselva, dispensasjon fra det generelle forbudet mot bruk av reker).

© 2010 Holmfoss. Alle rettigheter forebeholdt.
Design: Asenine   Utvikling: DreamWeb / Unisoft